ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ_old

Στο τμήμα Γραμμικού σχεδίου του Lab2Art, οι μαθητές προετοιμάζονται με
υπευθυνότητα και μέθοδο για την εισαγωγή τους στις σχολές επιλογής τους, όπου απαιτείται η εξέταση στο ειδικό μάθημα του γραμμικού σχεδίου.

Δια Ζώσης

.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

.

Ελληνικά

.

ΟΛΑ ΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ

.

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ_old

Στο τμήμα Γραμμικού σχεδίου του Lab2Art, οι μαθητές προετοιμάζονται με
υπευθυνότητα και μέθοδο για την εισαγωγή τους στις σχολές επιλογής τους, όπου απαιτείται η εξέταση στο ειδικό μάθημα του γραμμικού σχεδίου.

Σχολές
που Απαιτείται εξέταση στο ειδικό μαθήμα «Γραμμικό Σχέδιο»:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου

ΣΤΟΧΟΣ:

Βασικός στόχος μας είναι η πλήρης κατάκτηση των προαπαιτούμενων γνώσεων για την εισαγωγή στις επιθυμητές σχολές καθώς και η άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών των εισαγωγικών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στην εξάσκηση των υποψηφίων βάση προηγούμενων εισιτηρίων εξετάσεων (προσομοίωση εξετάσεων) και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, όσο και για την απόκτηση αισθητικών κριτηρίων και εικαστικής αντίληψης.

Η διδασκαλία είναι εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή καθώς παρακολουθείται ο προσωπικός ρυθμός κάθε υποψηφίου με σοβαρότητα και συνέπεια.

Στο τμήμα Γραμμικού σχεδίου του Lab2Art,  οι μαθητές προετοιμάζονται με υπευθυνότητα και μέθοδο για την εισαγωγή τους στις σχολές επιλογής τους, όπου απαιτείται η εξέταση στο ειδικό μάθημα του γραμμικού σχεδίου.

Σχολές που Απαιτείται εξέταση στο ειδικό μαθήματα «Γραμμικό Σχέδιο»:

 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Στόχος:

Βασικός στόχος μας είναι η πλήρης κατάκτηση των προαπαιτούμενων γνώσεων για την εισαγωγή στις επιθυμητές σχολές καθώς και η άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών των εισαγωγικών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στην εξάσκηση των υποψηφίων βάση προηγούμενων εισιτηρίων εξετάσεων (προσομοίωση εξετάσεων) και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, όσο και για την απόκτηση αισθητικών κριτηρίων και εικαστικής αντίληψης.

 Η διδασκαλία είναι εξιδικευμένη και προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή καθώς παρακολουθείται ο προσωπικός ρυθμός κάθε υποψηφίου με σοβαρότητα και συνέπεια.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πότε :

Οι εξετάσεις γίνονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, συνήθως μετά  το πέρας των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Που:

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε περιορισμένο αριθμό εξεταστικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μετά την πανδημία, σε Ξάνθη, κρήτη και Πάτρα.

Διάρκεια:

Η εξέταση διαρκεί έξι (6) ώρες.

Σε αυτό το χρόνο οι υποψήφιοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη σχεδίαση του θέματος, αρχικά με μολύβι  και στη συνέχεια με μελάνι με τη χρήση ραπιδογράφων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση την  πινακίδα σχεδίασης τους καθώς και όλα τα απιτούμενα σχεδιαστικά όργανα. 

Το χαρτί σχεδίασης, παρέχεται από το εξεταστικό κέντρο.

Βαθμολόγιση:

Ο βαθμός των ειδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή δύο (2), έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την εισαγωγή στις αντίστοιχες σχολές.

Ένα άριστο Σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πετύχει τουλάχιστον τη βάση για να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε μια από τις σχολές που επιθυμούν.

Βασικά κριτήρια βαθμολόγισης :

 1. Σωστή μεταφορά θέματος στην κλίμακα που ζητείται.
 2. Σωστή τοποθέτηση και σχεδιαστική αρτιότητα
 3. Συνολική σχεδιαστική ικανότητα

Χρόνος προετοιμασίας:

O χρόνος προετοιμασίας για τις απαιτήσεις των Πανελληνίων, είναι δύο (2) χρόνια.

Συνήθως οι υποψήφιοι ξεκινούν την εκπαίδευσή τους στο σχέδιο, στη Β’ Λυκείου προκειμένου να υπάρξει ομαλή εξέλιξη. Στη περίπτωση που ο υποψήφιος ξεκινήσει κατά στη Γ’ Λυκείου, συνήθως χρειάζεται ένας πιο συστηματικός προγραμματισμός προκειμένου να

Προγραμμα μαθημάτων:

Τα μαθήματα της χειμερινής περιόδου ξεκινούν Σεπτέμβριο και ολοκληρώνονται στα τέλη Ιουλίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά βάση Σάββατο από τις 10.00π.μ.-4.00μ.μ.
O τρόπος παρακολούθησης είναι:

 • 3 ώρες γραμμικό και 3 ελεύθερο σχέδιο, ή
 • 6 ώρες ελεύθερο και 6 ώρες γραμμικό σχέδιο εναλλάξ.

Μαθήματα διεξάγονται και μέσα στην εβδομάδα σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τους καθηγητές.

Οι αίθουσες είναι διαθέσιμες για επιπλέον εξάσκηση χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με το πέρας των σπουδών ο Πτυχιούχος έχει τις εξής δυνατότητες – επιλογές:

Μεταπτυχιακός Τίτλος

[Master Degree], στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Απόκτηση δεύτερου Τίτλου σπουδών

Μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων να συνεχίσει σπουδές σε μια από τις υπόλοιπες Καλές Τέχνες ή στην Αρχιτεκτονική.

Ελεύθερος επαγγελματίας

Ως αμιγώς Εικαστικός Δημιουργός να εκθέτει το έργο του σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Αίθουσες Τέχνης [Galleries] και να το εμπορεύεται.

Απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα

Δημόσιος τομέας: Καθηγητής/τρια Καλλιτεχνικών Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή διορισμός σε Δημόσιους Οργανισμούς που απασχολούν Εικαστικούς [Νομισματοκοπείο, Μουσεία, Δημόσιες Πινακοθήκες, Αρχαιολογικές Εταιρείες.

Ιδιωτικός τομέας: Ατελιέ Γραφικών Τεχνών, Διαφημιστικές εταιρείες, Τηλεόραση, Θέατρο [εφ’ όσον έχει εξειδικευτεί στη Σκηνογραφία] συνεργαζόμενος με όλους τους συναδέλφους στις Εφαρμοσμένες Τέχνες, Συντηρητές, Διακοσμητές, Αρχιτέκτονες.

Καθίσταται σαφές, ότι τo εύρος της απασχόλησής του, εφ’ όσον έχει και τα απαραίτητα προσόντα να κινείται σε παράλληλους και πολύ ενδιαφέροντες χώρους, είναι μεγάλο.

Τέλος, κάθε Πτυχιούχος της Α.Σ.Κ.Τ. γίνεται αυτόματα μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας [Ε.Ε.Τ.Ε.].