ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Στο τμήμα Ελευθέρου Σχεδίου του Lab2Art, οι μαθητές προετοιμάζονται με υπευθυνότητα και μέθοδο για την εισαγωγή τους στις σχολές επιλογής τους, όπου απαιτείται η εξέταση στο ειδικό μάθημα : Eλεύθερο Σχέδιο.
Δια Ζώσης
Λουτράκι
Τετάρτη 5:30μ.μ. -8:30μ.μ.
Κόρινθος
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 π.μ. - 4:00μ.μ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6:00μ.μ. – 9:00 μ.μ.
Λειτουργεί όλο το χρόνο
Ελληνικά
Όλα τα επίπεδα

Στο τμήμα Ελευθέρου Σχεδίου του Lab2Art, οι μαθητές προετοιμάζονται με υπευθυνότητα
και μέθοδο για την εισαγωγή τους στις σχολές επιλογής τους, όπου απαιτείται η εξέταση στο
ειδικό μάθημα : Eλεύθερο Σχέδιο.

Σχολές που Απαιτείται εξέταση στο ειδικό μαθήματα «Ελεύθερο
Σχέδιο»:
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
 Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Στόχος:
Βασικός στόχος μας είναι η πλήρης κατάκτηση των προαπαιτούμενων
γνώσεων για την εισαγωγή στις επιθυμητές σχολές καθώς και η άριστη
προετοιμασία των υποψηφίων για την αντιμετώπιση των ειδικών
συνθηκών των εισαγωγικών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στην εξάσκηση των υποψηφίων βάση
προηγούμενων εισιτηρίων εξετάσεων (προσομοίωση εξετάσεων) και την
αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, όσο και για την απόκτηση
αισθητικών κριτηρίων και εικαστικής αντίληψης.
Η διδασκαλία είναι εξιδικευμένη και προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις
ανάγκες του κάθε σπουδαστή καθώς παρακολουθείται ο προσωπικός
ρυθμός κάθε υποψηφίου με σοβαρότητα και συνέπεια.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Πότε :
Οι εξετάσεις γίνονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας, συνήθως μετά το πέρας των Πανελλαδικών
εξετάσεων.
Που:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε περιορισμένο αριθμό εξεταστικών κέντρων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μετά την πανδημία, σε Ξάνθη, κρήτη και
Πάτρα.
Διάρκεια:
Η εξέταση διαρκεί έξι (6) ώρες.
Σε αυτό το χρόνο οι υποψήφιοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη σχεδίαση
του θέματος, αρχικά με μολύβι και στη συνέχεια με μελάνι με τη χρήση
ραπιδογράφων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση την
πινακίδα σχεδίασης τους καθώς και όλα τα απιτούμενα σχεδιαστικά
όργανα.
Το χαρτί σχεδίασης, παρέχεται από το εξεταστικό κέντρο.

Βαθμολόγιση:
Ο βαθμός των ειδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή δύο (2),
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την εισαγωγή στις αντίστοιχες σχολές.
Ένα άριστο Σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να
έχουν πετύχει τουλάχιστον τη βάση για να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε μια
από τις σχολές που επιθυμούν.

Βασικά κριτήρια βαθμολόγισης :

 Σύνθεση (τοποθέτηση στη σχεδιαστική επιφάνεια).
 Aναλογίες των σχημάτων και τις σχέσεις μεταξύ τους.
 Τονικότητες.
 Σχεδιαστική απόδοση όγκων
 Γραφή
 Συνολική απεικόνιση.

Χρόνος προετοιμασίας:
O χρόνος προετοιμασίας για τις απαιτήσεις των Πανελληνίων, είναι δύο (2) χρόνια.
Συνήθως οι υποψήφιοι ξεκινούν την εκπαίδευσή τους στο σχέδιο, στη Β’ Λυκείου
προκειμένου να υπάρξει ομαλή εξέλιξη. Στη περίπτωση που ο υποψήφιος ξεκινήσει
κατά στη Γ’ Λυκείου, συνήθως χρειάζεται ένας πιο συστηματικός προγραμματισμός
προκειμένου να αποκτήσει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα εφόδια για επιτυχία.

Προγραμμα μαθημάτων:
Τα μαθήματα της χειμερινής περιόδου ξεκινούν Σεπτέμβριο και ολοκληρώνονται στα
τέλη Ιουλίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά βάση Σάββατο από τις
10.00π.μ.-4.00μ.μ.
O τρόπος παρακολούθησης είναι:
 3 ώρες γραμμικό και 3 ελεύθερο σχέδιο, ή
 6 ώρες ελεύθερο και 6 ώρες γραμμικό σχέδιο εναλλάξ.
Παραδίδονται μαθήματα επίσης Παρασκευές 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ. στο Lab2Art
Koρίνθου και Τετάρτες 5:30 μ.μ.- 8:30 μ.μ. στο Lab2Art Λουτρακίου.
Οι αίθουσες είναι διαθέσιμες για επιπλέον εξάσκηση χωρίς επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση.

Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ